Stage-ervaringen

Voor deze column wordt, door de redactie van ‘t Blaadje, elke drie weken een Milieukunde-student geïnterviewd over diens stage. Dit keer is Melissa Brandsma uit het tweede jaar geïnterviewd. Wil jij ook geïnterviewd worden over jouw stage? Stuur dan een mailtje naar redactie.hallieu@hvhl.nl!

Aan het begin van het 2e schooljaar van Milieukunde is het tijd voor de oriëntatiestage. Voor velen ook het moment om te kijken welke major binnen Milieukunde hun het meest aanspreekt. Afgelopen schooljaar heb ik mijn oriëntatiestage in de eerste periode gelopen bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Gemeentes hebben te maken met heel veel verschillende milieuonderwerpen, zoals de regionale energiestrategie (RES), klimaatadaptatie, circulaire economie, de omgevingswet, milieuvergunningen en milieutoezicht bij bedrijven. Zelf liep ik stage bij de afdeling Openbare Ruimte en hadden mijn opdrachten te maken met klimaatadaptatie, verduurzaming van de gemeentelijke havens en de Friese klimaatatlas.

Zo heb ik een stakeholdersanalyse uitgevoerd voor het programma Klimaatadaptatie. Deze analyse is vervolgens door de gemeente en Royal Haskoning DHV gebruikt voor het opzetten van de klimaatdialogen met belanghebbenden. Verder mocht ik een persbericht schrijven over de groene daken subsidie, presenteren op de Kick-off van het klimaatadaptatie programma, meedoen in overleggen en vergaderingen over klimaatadaptatie en aanwezig zijn bij de uiteindelijke dialogen. Door de stakeholdersanalyse leerde ik de gemeentelijke organisatie zowel intern als extern goed kennen. Daarnaast mocht ik een duurzaamheidsplan opstellen voor de gemeentelijke havens die aangesloten zijn bij de Blauwe Vlag en hiervoor ook langsgaan bij de havens. Ook mocht ik de integrale projecten die de gemeente in 2021 ging uitvoeren toetsen aan de Friese klimaatatlas. Met de Friese klimaatatlas (op deze website) kan er voor elke locatie in de provincie Friesland gekeken worden waar in de toekomst problemen kunnen ontstaan met wateroverlast door regen, wateroverlast door overstroming, verzilting en hittestress.

Tijdens mijn stage mocht ik zelf meedenken welke opdrachten ik wilde uitvoerde en waar mijn interesse en leerdoelen lagen. Naast mijn eigen opdrachten kreeg ik de ruimte om mee te lopen met medewerknemers bij vergunningen en milieutoezicht. Aan het begin van de stage mocht ik vaak op kantoor werken, hierdoor leer je pas echt je stageplek kennen en leer je ook veel van collega’s en het werk waar zij mee bezig zijn. De tweede helft van mijn stage heb ik door een nieuwe lockdown thuis moeten afronden. Al met al kijk ik zeker terug op een geslaagde stageperiode waarin ik veel heb geleerd. Het is leuk om na een propedeuse jaar eindelijk in een organisatie mee te lopen en de theorie in de praktijk te kunnen ervaren. Ik raad de gemeente Súdwest-Fryslân dan ook erg aan als stageplek, ik kreeg hier hele fijne begeleiding en leuke opdrachten die ook echt door de gemeente zijn gebruikt.

Aan alle medestudenten alvast een fijne vakantie en voor de studenten die na de vakantie aan hun oriëntatiestage beginnen alvast veel plezier met jullie stage! Geniet ervan en zorg dat je op tijd een stageplek hebt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.