Ideeënbus

Zend je ideeën en suggesties in naar het bestuur door onderstaand formulier in te vullen. Inzendingen mogen anoniem verstuurd worden; dit kan door geen naam en mailadres in te vullen.

Gegevens ingevuld op dit formulier kunnen worden ingezien door het bestuur van Hallieu en derden met toegang tot de mailbox van Hallieu.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de optie tot anonieme inzending, denk er dan aan dat persoonlijke details je nog steeds identificeerbaar kunnen maken.