Over Hallieu

Studievereniging Hallieu is de studievereniging van de opleiding Milieukunde op het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Sinds de oprichting in 1987, wordt de studievereniging gerund door milieukundestudenten en worden er activiteiten zoals lezingen, excursies, feesten, en andere leuke dingen georganiseerd speciaal voor milieukundestudenten. Het doel van de vereniging is het creëren en versterken van netwerken tussen milieukundestudenten onderling en milieukundestudenten en hun toekomstige werkveld.

Hallieu bestaat uit de Activiteitencommissie, de PR- en Sponsorcommissie, Redactiecommissie, Kascontrolecommissie en het bestuur.

Activiteitencommissie

Activiteiten worden georganiseerd door de Activiteitencommissie van Hallieu. Hieronder vallen lezingen, filmavonden en excursies over o.a. energie(-besparing, -transitie, -opwekking), ecologie, waterzuivering en bodembeheer. Daarnaast organiseert de vereniging elke periode een themafeest in Bar Sybs. Verder worden er andere leuke activiteiten georganiseerd om leden elkaar beter te leren kennen, zoals bowlingavonden en kanotochten.

Ook organiseert Hallieu samen met andere studieverenigingen van het Van Hall Larenstein in Leeuwarden activiteiten en evenementen, zodat ook tussen verschillende verenigingen en opleidingen een netwerk ontstaat. Het Wintergala is een voorbeeld van een evenement dat samen met de andere verenigingen wordt georganiseerd.

PR- en Sponsorcommissie

De PR- en Sponsorcommissie van Hallieu regelt alle sponsor gerelateerde zaken. Zij benaderen bedrijven en bedrijven kunnen hen benaderen. Algemene sponsoring door bedrijven of eenmalige evenementen sponsors hebben direct contact met deze commissie. Daarnaast regelt de PR- en Sponsorcommissie merchandise voor de leden van Hallieu, zoals duurzame hoodies, stickers, mokken en mutsen en werkt de commissie nauw samen met de Activiteitencommissie voor sponsoring van evenementen. Ook beheert de PR- en Sponsorcommissie de socialemediakanalen en de website.

Redactiecommissie

De redactie stuurt om de tijd de nieuwsbrief (genaamd ‘t Blaadje) door met alle toekomstige activiteiten, updates vanuit de vereniging en leuke artikelen! Hierin houden zij bijvoorbeeld interviews met studenten die op stage zijn geweest, delen zij lekkere recepten, geven zij tips om duurzamer te leven, etc. Wil jij nu ook ‘t Blaadje ontvangen? Stuur dan een mailtje naar redactie.hallieu@hvhl.nl!

Overig Hallieu

Natuurlijk heeft studievereniging Hallieu ook een bestuur om de vereniging draaiend te houden. Kijk voor het huidige bestuur op deze pagina.

Aanvullend op het bestuur heeft Hallieu ook nog een Kascontrolecommissie. Deze controleert de financiën van de vereniging.

Statuten Hallieu

Het functioneren van Hallieu is vastgelegd in de statuten, deze kunt u hieronder downloaden.